۱۴۰۲ جمعه ۴ فروردين ساعت : 19:57 بوقت تهران
تعداد بازدید : 1885

شورای هم اندیشی آموزش بین الملل

 به منظور هماهنگی با گروه های مختلف آموزشی و مراکز تحقیقاتی جهت پذیرش و آموزش دانشجویان خارجی در دانشگاه، به طور پیوسته جلساتی تحت عنوان شورای هم اندیشی آموزش بین الملل برگزار می شود. در این جلسات که با حضور معاون بین الملل دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه و دانشکده های مرتبط تشکیل می گردد، مدیران گروه های مختلف آموزشی علوم پایه و بالینی(به نمایندگی از اعضای هیات علمی گروه) دعوت شده و در خصوص جنبه های مختلف آموزش بین الملل بحث و تبادل نظر صورت می گیرد. جهت امکان اظهار نظر هر یک از دعوت شدگان، در هر جلسه از حداکثر 10 مدیر گروه دعوت بعمل می آید اما در نهایت تمام گروههای آموزشی دانشگاه به دفعات در این جلسات حضور می یابند.
معاونت های آموزشی و بین الملل از نظرات ارزشمند و انتقادات سازنده اعضای محترم هیات علمی و صاحبنظران حوزه آموزشی که به صورت مکتوب و یا شفاهی به اغین معاونت ارسال می گردد مشتاقاته استقبال می نماید.