۱۴۰۲ جمعه ۴ فروردين ساعت : 19:12 بوقت تهران
تفاهم نامه معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز با معاونت علمی و فناوری ریا...
تفاهم نامه معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد
تفاهم نامه معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
تفاهم نامه معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
اطلاعیه معاونت بین الملل در خصوص تشکیل کار گروه های شبکه تبادلات علمی با کشورهای...
اطلاعیه معاونت بین الملل در خصوص تشکیل کار گروه های شبکه تبادلات علمی با کشورهای مختلف جهان
۱۳۹۵ پنج شنبه ۹ دي
اطلاعیه معاونت بین الملل در خصوص تشکیل کار گروه های شبکه تبادلات علمی با کشورهای مختلف جهان
اطلاعیه معاونت بین الملل در خصوص تشکیل کار گروه های شبکه تبادلات علمی با کشورهای مختلف جهان
اطلاعیه برگزاری سمینار آشنایی با فرصتهای پژوهشی، تحقیقاتی و مطالعاتی در آلمان - ...
اطلاعیه برگزاری سمینار آشنایی با فرصتهای پژوهشی، تحقیقاتی و مطالعاتی در آلمان - “موسسه تبادلات آکادم...
۱۳۹۴ شنبه ۱۷ بهمن
اطلاعیه برگزاری سمینار آشنایی با فرصتهای پژوهشی، تحقیقاتی و مطالعاتی در آلمان - “موسسه تبادلات آکادمیک آلمان(DAAD) "
اطلاعیه برگزاری سمینار آشنایی با فرصتهای پژوهشی، تحقیقاتی و مطالعاتی در آلمان - “موسسه تبادلات آکادمیک آلمان(DAAD) "