۱۴۰۲ جمعه ۴ فروردين ساعت : 19:58 بوقت تهران
تعداد بازدید : 3734

معاون بین الملل

 

 

 

 

 

دکتر نصراله عرفانی

 دکترای تخصصی (PhD) ایمونولوژی پزشکی

 استاد دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات سرطان

 

 

 

 

 

 

سوابق مدیریتی و اجرایی: 

 

  •   معاون بین الملل دانشگاه از بهمن 93 تا کنون
  •   مدیر منابع علمی و اطلاع رسانی پزشکی،معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه از آبان 93 تا فروردین 94  
  •   رئيس آزمايشگاه ها و دبیر شوراي عالي علوم نوين دانشگاه از دیماه 91  تا بهمن 93 
  •   مسئول امور آموزشي و هيات علمي مراکز تحقيقاتي دانشگاه از خرداد 90 تا کنون
  •   معاون پژوهشي مرکز تحقیقات و مطالعات سرطان از تیر 91 تا کنون
  •   معاونت اجرایی و قائم مقام رییس مرکز تحقیقات و مطالعات سرطان از خرداد 87 تا کنون
  •   عضو شورای دانشگاه
  •   عضو هیت ممیزه آموزشی دانشگاه
  •   عضو شورای پژوهشی دانشگاه
  •  عضو و دبیر کارگروه صلاحیت علمی اعضای هیات علمی پژوهشی دانشگاه

 

  رزومه: دانلود

 

 

   تلفن دفتر:   07132122884                      

 

  پست الکترونیک:  erfanin@sums.ac.ir 

  

  

 ارتباط مستقیم با معاونت بین الملل

 

دکتر نصراله عرفانی