۱۴۰۲ جمعه ۴ فروردين ساعت : 19:6 بوقت تهران
تعداد بازدید : 3105

کارشناسان معاونت

مدیریت اجرایی

 

زهرا دلفریبان

سمت: مسئول دفتر و دبیرخانه معاونت بین الملل

تلفن تماس: 07132122884

مدرک تحصیلی: مهندسی پزشکی

 

 

آمنه شریفی کیا 

سمت: کارشناس امور کنسولی

تلفن تماس: 07132122834 

مدرک تحصیلی: کارشناس مترجم زبان انگلیسی

 

 

غفار انصاری

سمت: مسئول روابط عمومی

شماره تماس:  07132127278

تحصیلات: کارشناس روابط عمومی

 


 مدیریت توسعه آموزش بین الملل 

 امیر شهابی


سمت: کارشناس رابط آموزشی معاونت بین الملل
شماره تماس: 32305884 داخلی 3235

مدرک: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 

پست الکترونیک: 
ashahabi28@sums.ac.ir

 

 علی میری

سمت: کارشناس توسعه آموزش بین الملل 

شماره تماس:  07132122884 (داخلی 4029)

تحصیلات: کارشناس ارشد روانشناس بالینی

 


 

 

 مدیریت روابط، اعتبار بخشی و  رتبه بندی بین المللی

 

حمیدرضا موذن

سمت: کارشناس روابط بین الملل
شماره تماس: 07132124116

تحصیلات: کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

 


  مدیریت شبکه و تبلیغات بین الملل


 
 

 

لیلا شهریاری

سمت: کارشناس تولید محتوا

شماره تماس: 
07132122884 (داخلی 7747)

تحصیلات: کارشناس ارشد روانشناس بالینی
 

 

سمیه رجبی

سمت: کارشناس تولید محتوای انگلیسی

شماره تماس:  07132122259

تحصیلات: کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

 

 

عبدالهادی تشانی

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات

شماره تماس:  
07132122884 (داخلی 7540)

تحصیلات: مهندسی کامپیوتر 

پست الکترونیک: tashani@sums.ac.ir

 


 

  مدیریت امور مالی 


 

 

منصوره علی خانی

سمت: حسابدار

شماره تماس:07132127696  

تح.صیلات:کارشناس ارشد توسعه اقتصادی 

 

 

رضا معینی

سمت: مسئول امور عمومی

شماره تماس:  07132122074

تحصیلات:دیپلم