۱۴۰۲ جمعه ۴ فروردين ساعت : 18:36 بوقت تهران
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۳ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۲۰ مهر    تعداد بازدید : 3709

کلیات فرآیند جذب دانشجویان بین الملل

با توجه به تائیدیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز می تواند در رشته مقاطع مختلف با شرایط خاص نسبت به جذب دانشجویان خارجی در قالب پذیرش آزاد اقدام نماید. برای رشته مقاطع مصوب نیاز به اخذ مجوز جدید از وزارت بهداشت نمی باشد. ظرفیت پذیرش حسب مجوز های  وزارتی، پیشنهاد گروه و تائید نهایی شورای آموزش بین الملل تعیین می گردد، اما هرگز بیش از ظرفیت درخواستی گروه مربوطه نخواهد بود. برای رشته مقاطع غیر مصوب که حسب نیاز کشورهای مختلف در دانشگاه طراحی و پیشنهاد می شود، درخواست گروه / مرکز تحقیقات مربوطه در کمیته تطبیق معاونت بین الملل دانشگاه مشتکل از معاونت آموزشی، معاونت بین الملل، رئیس دانشکده مربوطه، اساتید صاحب نظر و مدیران گروه های آموزشی و نمایندگان وزارت بهداشت بررسی و در صورت تصویب از طریق سایت انگلیسی معاونت بین الملل (ویژه پذیرش دانشجویان خارجی ) و نیز سایت ملی Education Iran اعلام شده و تبلیغات بین المللی صورت می پذیرد.