۱۴۰۲ جمعه ۴ فروردين ساعت : 19:48 بوقت تهران
تعداد بازدید : 2018

شورای آموزش بین الملل

 

این شورا با هدف ساماندهی روند جذب و آموزش دانشجویان خارجی و تدوین مقطع/رشته های جدید مناسب با نیاز کشورهای دیگر (با هماهنگی وزارت بهداشت) فعالیت می نماید. اعضای شورا شامل افراد حقیقی و حقوقی  می باشند. اعضای حقیقی شورا شامل اساتید و صاحب نظران در حوزه آموزش بین الملل می باشند که با هماهنگی معاونین آموزشی و بین الملل دانشگاه و ابلاغ ریاست دانشگاه منصوب می شوند. اعضاء حقوقی شورا به شرح زیر می باشند:

1- معاون آموزشی دانشگاه
2- معاون بین الملل دانشگاه
3-مدیران تحصیلات تکمیلی علوم پایه و بالینی دانشگاه
4- مدیر اداره کل آموزش دانشگاه
5- روسای دانشکده های مربوطه
6- معاونین آموزش علوم پایه، آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی
7- دبیر هیات ممیزه آموزشی دانشگاه