۱۴۰۲ جمعه ۴ فروردين ساعت : 18:29 بوقت تهران
تعداد بازدید : 1944

شورای عالی بین الملل سازی

 
  این شورا با هدف سیاستگذاری و تدوین برنامه های بین الملل سازی دانشگاه تشکیل گردیده است. اعضای شورا شامل افراد حقیقی و حقوقی  می باشند. اعضای حقیقی شورا شامل اساتید و صاحب نظران حوزه های مختلف روابط بین الملل می باشند که با پیشنهاد معاون بین الملل و ابلاغ ریاست دانشگاه منصوب می شوند. اعضاء حقوقی شورا به شرح زیر می باشند:

1- ریاست دانشگاه 
2- معاون بین الملل دانشگاه
3- رییس حوزه ریاست دانشگاه
4- معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
5- معاون آموزشی دانشگاه
6- معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه
7-مدیر توریسم درمانی دانشگاه