۱۴۰۲ جمعه ۴ فروردين ساعت : 18:31 بوقت تهران
تعداد بازدید : 1857

کمیته پذیرش دانشجوی خارجی

این کمیته تحت نظارت شورای آموزش بین الملل اقدامات لازم در خصوص پذیرش دانشجوی خارجی را ساماندهی می نماید. حسب مجوزهای صادره برای دانشگاه اعضای کمیته پذیرش دانشجوی خارجی متشکل از معاونین بین الملل، آموزشی و فرهنگی دانشجویی دانشگاه، رئیس دانشکده مربوطه و مدیر گروه مربوطه یا نماینده گروه می باشند.