۱۴۰۲ جمعه ۴ فروردين ساعت : 19:7 بوقت تهران
تعداد بازدید : 747

 

 تفاهم نامه ها و قراردادها

 

تفاهم نامه(Memorandum of Understanding)

تفاهم نامه یک سند حقوقی است که توافقی دو یا چند جانبه را تبیین می کند. این نوع سند بیانگر همگرایی اراده بین طرفین است و جهت گیری مشترک آنها برای اقدامی خاص را نشان می دهد ولی تعهد حقوقی ایجاد نمی‌کند و ضمانت اجرایی ندارد. تفاهم نامه ها از نظر حقوقی در دادگاه یا سایر فرایندهای قانونی قابل پیگیری نیستند.

قرارداد(Memorandum of Agreement)

قرارداد (توافق نامه) یک توافق قانونی الزام آور بین دو یا چند طرف است که برای انجام یا عدم انجام یک کار خاص ایجاد تعهد می کند.  قراردادها از نظر حقوقی در دادگاه یا سایر فرایندهای قانونی قابل پیگیری هستند و ضمانت اجرایی دارند. در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، امضای تفاهم نامه پیش شرط امضای قرارداد است تا بدین وسیله اطمینان حاصل شود که طرفین درک کلی و چارچوبی مشخص برای همکاری های آتی دارند.

فعالیت های پیش بینی شده در تفاهم نامه ها و قراردادها:

•       تبادل اساتید و دانشجویان

•       دوره دکتری مشترک، مدرک دوگانه، و برنامه دو استاد راهنما برای هدایت مشترک رساله دانشجوی دکتری (Cotutelle PhD Program)

•       پروژه های تحقیقاتی مشترک

•       توسعه ظرفیت های انسانی بین المللی

•       برگزاری دوره های بالینی مشترک

•       آموزش از راه دور

•       برگزاری کارگاه ها، سمینارها، همایش ها و کنفرانس های مشترک

•       انجام کارآزمایی بالینی مشترک

•       انجام پروژه های ظرفیت سازی

 

پیمان نامه عدم افشا (Non-Disclosure Agreement )

پیمان نامه عدم افشا یک توافق حداقل دو طرفه است که حاوی اطلاعات محرمانه مهم در خصوص یک پروژه مشخص یا اهداف خاص است که در آن طرفین تمایل دارند این اطلاعات برای شخص و یا طرف ثالث افشا نشود. در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پیمان نامه عدم افشا معمولاً زمانی منعقد می شود که یک پروژه تحقیقاتی مشترک منجر به هر نوع نتیجة پژوهشی اعم از تألیف کتاب، فصل کتاب، مقاله و غیره یا ثبت اختراع شود.

در جدول زیر فهرست جامع تفاهم نامه ها و قراردادهای منعقد شده بین دانشگاه علوم پزشکی شیراز و سایر دانشگاه های بین المللی آمده است:

 

 تفاهم نامه ها و قراردادها 

تفاهم نامه(Memorandum of Understanding)

تفاهم نامه یک سند حقوقی است که توافقی دو یا چند جانبه را تبیین می کند. این نوع سند بیانگر همگرایی اراده بین طرفین است و جهت گیری مشترک آنها برای اقدامی خاص را نشان می دهد ولی تعهد حقوقی ایجاد نمی‌کند و ضمانت اجرایی ندارد. تفاهم نامه ها از نظر حقوقی در دادگاه یا سایر فرایندهای قانونی قابل پیگیری نیستند.

قرارداد(Memorandum of Agreement)

قرارداد (توافق نامه) یک توافق قانونی الزام آور بین دو یا چند طرف است که برای انجام یا عدم انجام یک کار خاص ایجاد تعهد می کند.  قراردادها از نظر حقوقی در دادگاه یا سایر فرایندهای قانونی قابل پیگیری هستند و ضمانت اجرایی دارند. در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، امضای تفاهم نامه پیش شرط امضای قرارداد است تا بدین وسیله اطمینان حاصل شود که طرفین درک کلی و چارچوبی مشخص برای همکاری های آتی دارند.

 

فعالیت های پیش بینی شده در تفاهم نامه ها و قراردادها:

•     تبادل اساتید و دانشجویان

•    دوره دکتری مشترک، مدرک دوگانه، و برنامه دو استاد راهنما برای هدایت مشترک رساله دانشجوی دکتری (Cotutelle PhD Program)

•       پروژه های تحقیقاتی مشترک

•       توسعه ظرفیت های انسانی بین المللی

•       برگزاری دوره های بالینی مشترک

•       آموزش از راه دور

•       برگزاری کارگاه ها، سمینارها، همایش ها و کنفرانس های مشترک

•       انجام کارآزمایی بالینی مشترک

•       انجام پروژه های ظرفیت سازی

پیمان نامه عدم افشا (Non-Disclosure Agreement )

پیمان نامه عدم افشا یک توافق حداقل دو طرفه است که حاوی اطلاعات محرمانه مهم در خصوص یک پروژه مشخص یا اهداف خاص است که در آن طرفین تمایل دارند این اطلاعات برای شخص و یا طرف ثالث افشا نشود. در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پیمان نامه عدم افشا معمولاً زمانی منعقد می شود که یک پروژه تحقیقاتی مشترک منجر به هر نوع نتیجة پژوهشی اعم از تألیف کتاب، فصل کتاب، مقاله و غیره یا ثبت اختراع شود.

در جدول زیر فهرست جامع تفاهم نامه ها و قراردادهای منعقد شده بین دانشگاه علوم پزشکی شیراز و سایر دانشگاه های بین المللی آمده است:

 

 

نام دانشگاه  نام مسئول انعقاد تفاهم نامه تاریخ شروع مدت اعتبار دانلود
 اتریش     
   Ambassador of the Republic of Austria  دکتر محمد هادی ایمانیه  1389  دائمی  
استرالیا      
   University of New South Wales   دکتر محمد هادی ایمانیه  1390  دائمی  
   Burnet Institute of Medical Research  دکتر سلیمان محمدی سامانی  1386  3 سال  
 آلمان     
   University of Duisburg-Essen  دکتر نصرالله عرفانی  1396  3 سال  
   University of Ruprecht-Karls Heidelberg  دکتر یونس قاسمی  1396  3 سال  
   Jackson State University   دکتر محمد هادی ایمانیه  1388  دائمی  
     انگلستان
   University of Sheffield  دکتر سید محمود سجادی  1385  3 سال  
     اوکراین
  KHARKIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY دکتر مهرزاد لطفی  1399  5 سال  
ایتالیا
  University of Turin دکتر کامران باقری لنکرانی  1396  دائمی  
  University of Rome "La Sapienza" دکتر محمدهادی ایمانیه  1386  5 سال  
  The University of Milan دکتر مهران کریمی  1386  5 سال  
برزیل
  Instituto De Ciências Matemáticas E De Computação Da Universidade De São Paulo دکتر محمد نامی  1396  5 سال  
  BRAIN INSTITUTE at UFRN, Natal, BRAZIL دکتر محمد نامی  1394